FNRS

Algemeen
De belangstelling voor het paardrijden neemt de laatste jaren aanzienlijk toe. Een steeds groter aantal mensen weet de weg te vinden naar de ruitersportcentra. Voor de ondernemers in de branche betekent dit dat er kansen zijn om de bedrijfsresultaten te verhogen.

De FNRS behartigt als brancheorganisatie de belangen van de hippische ondernemers in Nederland.
Het doel van de FNRS is om ondernemers verantwoord en met plezier hun bedrijf te laten runnen en de ruiters een veilige en plezierige omgeving te bieden om de paarden(top)sport uit te oefenen. Ondernemers kunnen bij de FNRS o.a. hulp krijgen bij het afsluiten van collectieve verzekeringen en het volgen van cursussen en trainingen.

Over de FNRS
De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) is de brancheorganisatie voor hippische ondernemers in Nederland. Naast het behartigen van de belangen van haar leden, biedt zij een goede ruiteropleiding voor alle ruiters op FNRS-ruitersportcentra en organiseert zij cursussen als Bedrijfshulpverlening, Jurycursussen en Medewerker Manege Instructie. De FNRS streeft ernaar de kwaliteit van het paardrijden te verhogen en het welzijn van de paarden te bevorderen.

Door hoogstaande kwaliteits- en veiligheidseisen kunnen aangesloten bedrijven zich onderscheiden van andere hippische bedrijven in Nederland. Hierbij kunt u denken aan:

  • het dragen van het FNRS-keurmerk
  • het bezitten van het Veiligheidscertificaat, dat wil zeggen een gecertificeerd accommodatie
  • het geven van ruiteropleidingen uitsluitend door gediplomeerde instructeurs
  • het verstrekken van ruiterpaspoorten aan alle ruiters op een FNRS-ruitersportcentrum

FNRS-leden ontvangen uitgebreide ondersteuning in de bedrijfsvoering vanuit de FNRS. Daarnaast kunnen zij profiteren van vele voordelen, zoals collectieve verzekeringen en een kortingsregelingen op de Buma/Stemra.

De brancheorganisatie FNRS is breed gevestigd binnen hippische sector.

  1. De FNRS heeft zitting in de Federatie van Nederlandse Hippisch Ondernemers (FNHO) en beheert tevens de werkorganisatie van de FNHO.
  2. De FNRS vormt de schakel tussen de Nederlandse Hippische Beroepsopleiding in Deurne en de FNRS-leden.
  3. De FNRS vormt de schakel naar de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie(KNHS) middels het gesloten convenant.
  4. De FNRS vormt de schakel naar de Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter (SRR).
  5. De FNRS heeft zitting in Stichting Veilige Paardensport met 3 bestuursleden.
  6. De FNRS maakt deel uit van de begeleidingscommissie MBO-opleiding Westernsport.

In totaal telt de FNRS ruim 350 leden die mogelijkheid bieden voor ruim 100.000 ruiters actief en met grote regelmaat de paardensport te beoefenen.

Rijden op een FNRS-ruitersportcentrum
Alle FNRS ruitersportcentra beschikken over goed opgeleide instructeurs en zijn ook in het bezit van het veiligheidscertificaat, uitgegeven door Stichting Veilige Paardensport. Bij een FNRS ruitersportcentrum ben je er dus van verzekerd dat je in een zo veilig en verantwoord mogelijke omgeving onze mooie paardensport beoefent.

Ontvang het FNRS-ruiterpaspoort
Iedere ruiter die rijdt op een FNRS-ruitersportcentrum krijgt het FNRS-ruiterpaspoort. Daarmee ben je door de samenwerking van de FNRS met de KNHS lid van de KNHS Recreatiesportvereniging en ontvang je een speciaal recreatiesportblad.

Opleidingen
Met het ruiterpaspoort word je de mogelijkheid geboden om landelijke en door de KNHS erkende opleidingen te volgen. Deze opleidingen in de verschillende paardensportdisciplines dragen bij aan jouw ontwikkeling tot een goede ruiter. Zo biedt de FNRS je via de drie “certificaten buiten rijden” een goede opleiding voor het behalen van het FNRS ruiterbewijs. Onmisbaar, omdat je leert op een veilige manier een buitenrit te maken.
Daarnaast zijn er opleidingen die een goede voorbereiding vormen op de KNHS-wedstrijdsport. Hierdoor heb je als ruiter zonder eigen paard toch de mogelijkheid om door te stromen naar de officiele wedstrijdsport, zonder opnieuw in de laagste klasse te hoeven beginnen.

Meer weten?
Ga dan naar de website speciaal voor ruiterpaspoorthouders.
www.ruiterpaspoort.nl


Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.