Huisregels

Steeds op zoek naar de eenheid tussen mens en dier, waarbij respect voor het paard centraal staat.
Bij Manege Voorst delen we de liefde en passie voor de paardensport. We richten ons daarbij ook steeds op samenwerking en communicatie met het paard. Een gezond en tevreden paard en een ruiter in balans die samen plezier beleven is ons doel. In de lessen wordt op betrokken wijze aan de ontwikkeling van de ruiter en het paard gewerkt. Dit gebeurt niet alleen door paard te rijden maar ook met grondwerk, inzicht in jezelf en je houding ten opzichte van het paard. Wij geven ook workshops en trainingen om de relatie met je paard te verbeteren. Wij vinden het erg belangrijk dat paarden met rust en geduld worden benaderd. Slaan, schoppen, schreeuwen e.d. is niet toegestaan.

Huisregels voor bezoekers en gebruikers van Manege Voorst

Huisregels voor iedereen

 • Aanwijzingen van het stalpersoneel, de instructie en de eigenaren, moeten door iedereen opgevolgd worden.
 • Honden moeten aangelijnd zijn en mogen niet in de kantine en rijbak komen.
 • Alle hekken moeten gesloten worden.
 • Het is niet toegestaan tijdens de lessen bij de rijbak te staan.
 • Toeschouwers kunnen de les vanuit de kantine of vanaf de tribune volgen.
 • Toeschouwers moeten zich rustig gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in de les bemoeien.
 • Lesklanten mogen geen hinder van toeschouwers hebben.
 • Het is niet toegestaan te rennen en/of te schreeuwen op stal.
 • Paarden mogen geen last van toeschouwers hebben.
 • Paarden mogen alleen gevoerd worden na overleg met het personeel en/of eigenaar.
 • Het is niet toegestaan om de ruimten te betreden waar hooi/zaagsel en tractor staan.
 • Toeschouwers mogen niet in de weide en stallen komen als er een paard in staat.
 • Er geldt een rookverbod in de manege. Alleen op de rokersplaats mag gerookt worden.
 • Gebruik van de mobiele telefoon in de rijbak is niet toegestaan.

Huisregels voor de ruiter

 • Voor iedere ruiter geldt: Veiligheid voorop!!
 • Paarden worden met respect benaderd en behandeld, de instructeur zal aanwijzingen geven over de benadering. Indien het paard een onwenselijke reactie geeft overlegt u altijd met de instructeur of de bedrijfsleiding.
 • Bij het poetsen en opzadelen van paarden wordt altijd in acht genomen dat het paard een levend wezen is en ook pijn en ongemak kan ervaren. Opzadelen met rust en aandacht en aansingelen gebeurt in 3 etappes.
 • Voor de les altijd een rondje met het paard aan de hand lopen.
 • Het gebruik van opstaptrapje is verplicht.
 • Zorg voor correcte en juiste optoming van uw paard. Zorg voor correcte rijkleding en schoeisel. Advies hierover kunt u krijgen bij de instructeur.
 • Materialen gebruikt voor de verzorging van het paard (Harnachement, borstels en halsters) moeten na gebruik opgeruimd worden.
 • Het is niet toegestaan rijspullen in de kantine achter te laten.
 • Het verzorgen van paard is slechts toegestaan op stal dan wel op de daartoe aangewezen plaatsen.
 • Mest een paard buiten zijn stal, dan moet de mest zo snel mogelijk opgeruimd worden. Bij het niet opruimen van mest wordt een boete gegeven van € 50,-.
 • Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en afzadelen, als dit onder toezicht van stalpersoneel of na instructie gebeurd.
 • Klanten en vrijwilligers mogen paarden zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor bij de manege een korte theoretische en praktische instructie hebben gevolgd.
 • Het is verplicht tijdens het rijden een veiligheidscap te dragen.
 • Alcoholgebruik voor en tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
 • Ruiters moeten het tijdens de lesuren te berijden paard zelf rijklaar maken en voor en na de les verzorgen.
 • Minimaal 30 minuten voor aanvang van de lessen moet de lesklant aanwezig zijn, bij te late aanwezigheid wordt u niet toegelaten in de les.
 • Afgesproken lessen die niet 24 uur voor aanvang van de les zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.
 • Ruiters onder de 16 jaar mogen niet zonder toezicht van ouder of personeel gebruik maken van de manege.
 • Iedere gebruiker van de manege is verplicht zich in afdoende mate te verzekeren tegen schade of ongevallen.
 • Houdt u tijdens het rijden aan de rijbaanregels. Houdt u bij buitenritten aan de verkeersregels en de regels die gelden op het recreatiegebied “Bussloo”.

Extra huisregels voor pensiongasten

 • De paarden moeten één maal per jaar worden ingeënt tegen tetanus/influenza.
 • Vier maal per jaar krijgen de paarden een wormspuit. Na het ontwormen mag een paard in ieder geval één dag niet in de wei in verband met besmettingsgevaar.
 • Het is verboden, behalve na overleg met de instructeur of stalpersoneel, zelf hooi, zaagsel, voer of andere eigendommen van de manege te gebruiken.
 • Pensionklanten zijn verplicht de plek, waar ze hebben gestaan met hun paard en het spoor uit de stal, aan te vegen. Zo houden we het samen netjes.
 • Voor klanten is het mogelijk, voor eigen risico, een trailer te plaatsen op het manegeterrein. Wel moet het manege- en/of parkeerterrein schoon worden achtergelaten.
 • Het is verboden uw paard zonder toezicht in de gang te laten staan.
 • Het gebruik van de binnen- en buitenrijbak buiten de lesuren om is toegestaan, behalve in de volgende gevallen wanneer: de rijbak gebruikt wordt door rijverenigingen; er evenementen zijn; de manege is verhuurd aan derden.
 • Een lijst van lesuren, evenementen en tijden waarop de rijhal niet beschikbaar is wordt op het mededelingenbord geplaatst.
 • Wanneer een pensionklant gebruik maakt van de rijbak, mogen andere leden erbij rijden.
 • Het is verboden uw paard te longeren wanneer andere ruiters gebruik maken van de rijbaan, tenzij degene die rijdt toestemming heeft gegeven.
 • Wanneer een klant individueel les krijgt door een instructeur van de manege, kan alleen worden meegereden na toestemming van de instructeur.
 • Bij longe-lessen mag men niet in de bak meerijden.
 • Pensionklanten die in de rijbak les krijgen van een externe instructeur moeten hiervoor toestemming hebben van de bedrijfsleiding.
 • Mest uw paard in de bak, dan moet u dit opruimen met de mestboy die in de hoek van de bak staat. Het is wenselijk om als niet rijdende ruiter de mest van diegene die op dat moment wel rijdt te verwijderen. Dit om de kwaliteit van de bodem goed te houden.
 • Als een paard in de bak heeft liggen rollen, moet dat door de eigenaar daarna glad worden geharkt.
 • Als er geen gebruik wordt gemaakt van de binnenbak moet de verlichting uit worden gedaan.
 • Bij het verlaten van de manege, deuren/hekken sluiten en eventueel de verlichting bij en in de stallen uit doen.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.