Pilot schoolverzuim

Pilot “Een betekenisvolle week voor ieder kind”

Schoolverzuim (speciaal)basis – en voorgezet onderwijs

Het schoolverzuim onder kinderen op het basis en voorgezet onderwijs stijgt. Kinderen kunnen niet altijd meer aan de verwachtingen van het onderwijs voldoen. Dit heeft verzuim en schooluitval tot gevolg. Dit kan deels uitval zijn, maar in sommige gevallen ook volledig uitval in het onderwijs. Structuur, regelmaat en ritme zijn belangrijke voorwaarden in de ontwikkeling van kinderen. Op het moment dat een kind niet kan voldoen aan vijf dagen deelnemen aan het onderwijs, zijn er vaak weinig andere mogelijkheden om naartoe te gaan. Thuiszitten legt de ontwikkeling en de structuur van kinderen in veel gevallen stil. Op onze zorgmanege starten wij een pilot gericht op de kinderen met schooluitval. Waar mogelijk zijn wij graag een aanvulling op de schooluren die nog wel lukken of een tussenstop bij volledige uitval. Ons doel is om een in – en aanvulling te zijn voor deze kinderen in hun weekritme. Wij streven naar ontspanning op onze manege. Als de kinderen hier zijn richten wij ons op het aanleren en versterken van hun basisvaardigheden. Doen waar zij goed in zijn, dit versterken en vanuit daar groeien naar nieuwe stappen.

Hoe ziet een dag(deel)eruit?
De kinderen draaien mee in het dagschema van onze dagbesteding van de zorgmanege. Dit ziet er als volgt uit:

Maandag t/m donderdag:

10:00-10:15 opstart
10:15-12:00 klusjes op de manege
12:00-12:30 pauze
12:30-14:30 activiteiten
14:30-14:45 pauze
14:45-16:00 klusjes op de manege

Vrijdag:

10.00-10.15 opstart
10.15-12.30 klusjes op de manege
12.30-13.15 uitgebreide lunch
13.15-14.45 activiteiten
14:45-15:00 pauze
15:00-16:00 klusjes op de manege

Belangrijk om te weten: niks moet, alles mag. We willen graag dat het ontspannende, fijne en leerzame uren zijn bij ons. En voor de een betekent dit lekker aan de slag en op zoek naar afleiding en voor de ander betekent dit rust en ruimte.

Klusjes en activiteiten
Op ons terrein zijn er altijd klusjes te doen. Ieder kind, jeugdige en volwassene draagt zijn steentje bij! Denk hierbij aan het voeren van de paarden, aanvullen van de waterbakken, stro in de stallen doen, vegen en helpen met de paarden verzorgen. Dankzij de verschillende klusjes kan er altijd een keuze gemaakt worden om een klus samen te doen, of toch liever alleen. Tijdens de activiteiten gaan we wandelen, cursus volgen, paarden verzorgen, koken of bakken. Soms gaan we juist op pad, naar een sportwinkel of de supermarkt.
Het is geen probleem als er geen ervaring met paarden is of deze juist een beetje eng zijn. Er zijn genoeg klusjes en activiteiten waarbij iemand zelf geen paard hoeft vast te houden of in de buurt te komen!

Indicatie en budgetplafond
Om kinderen en jeugdigen in te laten stromen bij ons op de Zorgmanege, is een indicatie nodig. Dit gaat via het CJG en de gemeente. Via hen kunnen ouders een indicatie aanvragen voor het nodige aantal uur. Dit kan vervolgens ingezet worden op onze Zorgmanege. Kom je uit de gemeente Apeldoorn? Dan heb je te maken met een budgetplafond. Dit houdt in dat een organisatie een maximumaantal indicaties mag hebben, ook als de organisatie nog plek heeft. Op dit moment zitten wij aan het maximum van het budgetplafond. Heeft u interesse in onze Zorgmanege? Geef bij het CJG aan dat wij aan het maximum zitten, dan kunnen zij meedenken over de mogelijkheden buiten het budgetplafond. Deze zijn er namelijk!

Interesse?
Neem gerust contact met ons op! Wij beantwoorden graag alle vragen en denken graag met u mee.
Telefoonnummer: 06-15321588 06-82248171
Email:devrijbuiters@manege-voorst.nl


Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.