De SCHIP-aanpak

Ga je scheiden?

Wil je dat je kinderen hier zo weinig mogelijk last van hebben?

Wil je verder met je ex-partner als partners in ouderschap?

Dan is de SCHIP-aanpak geknipt voor jullie!

Seher Melikoglu Fotografie - Manage Voorst--5

Het doel van de SCHIP-aanpak

De SCHIP-aanpak is erop gericht conflictescalatie bij ex-partners (jullie dus) te voorkomen of om te buigen en jullie te helpen bij de overgang naar het samen invullen van het ouderschap.

De SCHIP-aanpak is vernieuwend, omdat deze niet alleen gericht is op conflicthantering, maar juist ook op verlieshantering. Aandacht voor zowel verlies als conflict na de scheiding helpt ex-partners hun scheiding te verwerken en afscheid te nemen van hun partnerrelatie. Dit biedt hen nieuwe mogelijkheden om als partners in gezamenlijk ouderschap verder te gaan.

Tijdens de SCHIP-aanpak doorlopen de ex-partners in vijf fasen het postrelationele rouwtraject. Er ontstaat erkenning voor wederzijdse pijnpunten en herstel van vertrouwen met als uiteindelijke doel een nieuwe verbinding als ‘partners in ouderschap’.

Niet loslaten, maar een nieuwe verbinding aangaan.

De kinderen worden geheel buiten de aanpak gehouden.

Wanneer inzetten?

De SCHIP-aanpak kan ingezet worden voorafgaand aan, tijdens en na de scheiding.

Scheiden betekent rouwen. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren. Het aantal echtscheidingen dat uitmondt in een vechtscheiding is aanzienlijk.

Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld.

De SCHIP-aanpak brengt daar verandering in met een heldere, pragmatische aanpak voor post-relationele rouw. Gezamenlijk doorlopen de ex-partners de vijf fasen van de SCHIP-aanpak met als doel een nieuwe verbinding aan te gaan als partners in ouderschap.

Seher Melikoglu Fotografie - Manage Voorst-

De vijf fasen

SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap:

Samenkomen: De wederzijdse verwachtingen en teleurstellingen worden uitgesproken en gehoord.

Conflict- en verliesverheldering: De verliezen en conflicten worden besproken aan de hand van specifieke modellen.

Helpend horen: In deze fase staat het kijken naar jezelf en luisteren naar de ander centraal.

Integratie: Aandacht voor erkenning van de eigen rouw en de rouw van de partner. Dit wordt besproken en geborgd.

Partners in ouderschap: Als ex-partners invulling geven aan het gezamenlijk ouderschap en hoe samen verder te gaan als partners in ouderschap.