Wat is paardencoaching?

Bij paardencoaching wordt het paard ingezet als hulpmiddel voor mensen en/of kinderen. Een paard is een kuddedier en bij de coaching wordt er een beroep gedaan op het natuurlijke gedrag van het paard. Een paard is een vluchtdier en leeft in een kudde, hierdoor is het paard continu bezig met het monitoren van zijn omgeving (dreigt er gevaar). Paarden zijn binnen hun kudde afhankelijk van hun kuddegenoten.

Het mooie aan paarden is dat zij geen onderscheid maken tussen mens of een dier. Vanuit natuurlijk instinct reageren paarden op de persoon of het dier zodra deze in contact komen of worden gebracht zoals bij de coaching. Ze nemen energie, spanning en/of blokkades waar door als het ware een scan te maken van zijn of haar kuddegenoot. Deze waarneming kunnen paarden vervolgens aanduiden en/of spiegelen.

Hoe werkt paardencoaching?

De communicatie van paarden is non verbaal (gedrag, houding en uitstraling) De paardencoach weet de paardentaal te lezen en maakt deze vertaling naar de persoon in de bak. Dit doet de coach vanuit de meest pure vorm. De coach vertaalt hetgeen wat het paard laat zien en stelt hier een vraag over aan de persoon in de bak. Voor de persoon in de bak levert dit inzichten op waar de spanning en/of blokkade mee te maken kan hebben.

Belangrijkste aspecten van paarden coaching:

  • Rationele denkprocessen worden omzeild doordat je even niet meer in staat bent te denken wanneer je in de bak staat met een paard. Hierdoor kom je in contact met je gevoel (lichaam)
  • In het contact met het paard wordt energie uitgewisseld. Het paard neemt spanning over en laat dit afvloeien, het paard is zelfs in staat pure energie terug te geven. Dit is voelbaar als persoon in de bak, vaak in benen of buik

Als mens zijn wij in staat te denken en het gevoel hierbij te onderdrukken en zelfs weg te stoppen in ons lichaam. We slaan het op, zonder dat we ons hier soms bewust van zijn. Het paard neemt de energie waar die hoort bij deze spanning of blokkade.

Hierbij wordt de persoon in de bak geholpen om het gevoel te erkennen of te omschrijven.

PC Grace hand

Individuele coaching:

In een 1 op 1 sessie helpt paardencoaching vooral bij het loslaten van spanning. Deze spanning hou je bewust of onbewust vast in je lichaam. Het kan hier gaan om spanning die recent heeft plaatsgevonden maar meestal gaat het om spanning die vanuit het verleden ontstaan is. Wanneer dit laatste het geval is komt alle spanning die je in je huidige leven op doet er nog eens “bovenop”.

Je lichaam zal hier op een gegeven moment op reageren door het te willen stoppen, dit kan een burn out of overspanning tot gevolg hebben

Coaching met meerdere personen:

Wanneer paardencoaching ingezet wordt bij meerdere personen in de bak zal het reageren op de persoon met de meeste spanning maar het paard zal ook de onderliggende banden bloot leggen. De coach kan hier vragen over stellen . Een paard heeft geen waardeoordeel, dit maakt het voor het team veilig om gevoelens te kunnen uiten. Er hangt immers geen positief of negatief aan.

De coach zal vooral inspelen op datgeen wat het paard laat zien en maakt dit communicatief kenbaar aan het team. Het paard zal direct de persoon of personen opzoeken in het team waar de meeste spanning zit en dit kenbaar maken. Dit heeft niets te maken met goed of fout maar geeft het team al wel een hoop informatie en inzicht wat iedereen al wel wist maar wat vaak niet besproken wordt.

Seher Melikoglu Fotografie - Manage Voorst--13

Coaching met kinderen:

Bij paardencoaching met kinderen wordt er veel gebruik gemaakt van werkvormen (oefeningen dmv materiaal). Kinderen willen graag (actief) bezig zijn met het paard of pony. Kinderen die rond lopen met spanning hebben veel baat in het contact met paarden. Wat is er nu fijner dan niet te hoeven praten aan een tafel maar lekker bezig te zijn met het paard. Vanuit deze ontspannen en vertrouwde situatie zal het paard reageren op spanning of blokkades die aanwezig zijn bij het kind. De coach maakt deze kenbaar via het paard, dit zorgt ervoor dat het kind zich vertrouwd en veilig blijft voelen.

Tarieven:

  • Individuele sessie paardencoaching 1 ½ uur (E) 180
  • Paardencoaching voor kinderen 1 uur (E) 95
  • Workshop paardencoaching 4 uur max 4 personen (E) 200 pp
  • Duo sessie paardencoaching 2 uur (E) 210

Het is ook mogelijk om een sessie of traject via de gemeente aan te vragen. Voor jeugd het CJG, voor volwassenen via de WMO. Daarnaast kan er ook een vergoeding plaatsvinden vanuit de WLZ en/of PGB.

Wie?

Marjolein Boger is gecertificeerd paardencoach. Zij heeft ervaringen met alle doelgroepen en al ruim 12 jaar werkzaam bij Manege Voorst.

Voor verdere informatie of vragen over een sessie / traject paarden coaching kun je vrijblijvend contact opnemen.

Marjolein Boger : 0682248171 of via de mail mboger.devrijbuiters@manege-voorst.nl