Hulp bij scheiding

 

 

 

Hulp bij scheiding

Bij Zorgmanege de Vrijbuiters hebben we een aanbod voor hulp bij scheiding.

 1. Schip
 2. Parallel Solo Ouderschap (PSO)
 3. Begeleide omgang

De SCHIP-aanpak

De SCHIP-aanpak heeft als doel te voorkomen dat echtscheidingen (en relaties) escaleren. De methode is er op gericht om ouders partners in ouderschap te laten worden, waardoor ouders niet in conflict blijven hangen en daardoor kinderen minder -en liefst helemaal niet- getraumatiseerd raken door een scheiding en kinderen vrij heen en weer kunnen bewegen tussen beide ouders.

De SCHIP-aanpak wordt altijd door de ouders gezamenlijk uitgevoerd. Met deze methode leren ouders elkaars behoeften en patronen kennen én hierover te praten. Samen leren ouders te luisteren naar het leed die ze elkaar -onbedoeld soms weliswaar- maar wel hebben aangedaan. Ouders worden geholpen om als partners zo goed mogelijk uit elkaar te gaan, en ze verder kunnen als partners in ouderschap.

De SCHIP-aanpak is vernieuwend omdat deze niet alleen gericht is op conflicthantering maar ook op verliesverheldering. Aandacht voor zowel verlies als conflict na scheiding helpt ex-partners hun scheiding te verwerken en afscheid te nemen van hun liefdesrelatie. Uiteraard kan de methode ook gebruikt worden om scheiding te voorkomen. Daarnaast is de methodiek slagvaardig, stapsgewijs en kortdurend.

Onze Schip coaches zijn: Eric Brinkhof, Patricia Harmsen, Emèl Oudt.

Parallel Solo ouderschap (als contact tussen ouders niet mogelijk is)

Begeleiding van ouders in een hoogconflictscheiding vanuit parallel solo-ouderschap.

Doel: Welzijn verhogen, betere ouder-kindrelatie. Verbinding tussen ouder en kind verstevigen waarbij het kind weer in beeld is en centraal staat. Ouders weer grond onder de voeten geven: verbinding maken met eigen gedachten, gevoelens en behoeften. De-escalatie van het conflict (niet oplossen)

Door met ouders afzonderlijk te werken creëert deze setting een proces om in relatie te gaan met deze ouder. Een hulpverlener werkt slechts met één van de ouders om het proces opener en onafhankelijker te laten verlopen. Het voelt voor de ouder ook veiliger om zich kwetsbaar op te stellen en te durven kijken naar het eigen gedrag en eigen invloed dan wanneer een hulpverlener beide ouders begeleidt.

Voor de volgende situaties is parallel solo ouderschap geschikt:

 1. De ouders er niet in slagen regelingen te treffen of deze na te leven
 2. Er over alle beslissingen een strijd wordt gevoerd
 3. De ouders de noden en de belangen van de kinderen uit het oog verliezen en onvoldoende hun eigen aandeel zien
 4. Het kind emotioneel in de kou dreigt te blijven staan
 5. Het kind psychologische problemen vertoont of een verhoogd risico hiertoe heeft

Verschil met ouderschapsbemiddeling: De focus is niet om te komen tot betere afspraken of het komen tot een betere communicatie tussen ouders. De ouder wordt uitgenodigd om de blik op het kind te richten. De ouder wordt uitgedaagd om de andere ouder uit het gezichtsveld te laten en te focussen op wat het kind nodig heeft. Het kind moet ervaren dat de ouder betrouwbaar, veilig en aanwezig is.

Onze begeleiders zijn: Eric Brinkhof en Emèl Oudt

Begeleide omgang.

Het is belangrijk dat een kind omgang heeft met zijn/haar vader of moeder. Wanneer de omgang niet goed loopt en een kind geeft bijvoorbeeld aan dat hij/zij niet meer naar papa of mama wil, of zijn er andere problemen, dan kan omgangsbegeleiding een oplossing zijn. Bij omgangsbegeleiding is je kind niet alleen met de ex. Er is altijd iemand (de omgangsbegeleider) bij die ervoor zorgt dat de omgang goed verloopt. Dit vergroot het gevoel van veiligheid voor alle partijen en kan ervoor zorgen dat ouder en kind weer een beetje aan elkaar kunnen wennen.

Omgangsbegeleiding kan op vrijwillige basis plaatsvinden. Maar als de relatie tussen ouders erg slecht is, kan een rechter of een gezinsvoogd een omgangsbegeleiding ook opleggen. In dat geval wil de rechter of een gezinsvoogd voorkomen dat bijvoorbeeld het contact tussen het kind en de niet-verzorgende ouder stopt. Dat kan immers leiden tot sociaal-emotionele problemen bij een kind, wat een gezonde ontwikkeling schaadt.

Wat we doen

We starten met een intakegesprek met beide ouders. Tijdens dit gesprek maakt u kennis met de omgangsbegeleider en de coördinator van het project.

Samen met de omgangsbegeleider gaat u de omgangsregeling met elkaar vormgeven. De geldende afspraken over omgang, al dan niet vastgelegd in een ouderschapsplan, vormen hiervoor de basis.

Stap voor stap werken we, op een ontspannen en veilige manier, aan de opbouw van het contact

De omgangsbegeleider:

 • begeleidt het proces en bemiddelt indien nodig tussen de ouders;
 • is indien nodig aanwezig bij (tussen) gesprekken met ouders/kind(eren);
 • regelt in overleg met de ouders de plaats of ruimte voor de omgang;
 • helpt het kind in de overgang van de ene ouder naar de andere;
 • begeleidt de daadwerkelijke omgang tussen ouder en kind.

De duur van de ondersteuning is drie tot zes maanden. De omgangsbegeleider is deskundig en gekwalificeerd.

Voor informatie of vragen over de mogelijkheden neem dan contact op met Eric Brinkhof 06 25305640 of  Patricia Harmsen 0683670098


Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.