PPG

PPG (praktisch pedagogische gezinsondersteuning)

Het belangrijkste uitgangspunt van ouderbegeleiding is om ouders in hun eigen kracht te zetten. Ouders zijn en blijven altijd de deskundigen over hun eigen kind, zij kennen hun eigen kind het beste maar hebben soms alleen handvatten nodig om dit te ervaren. Door naar positieve werkzame elementen te kijken, vinden zij vaak zelf de oplossing voor hun problemen.

Als er een probleem is in de opvoeding van het kind, schuilt vaak de oplossing in de momenten dat het wel goed gaat. Door naar een situatie te kijken waarin het opvoedingsprobleem zich niet voor doet, waarin de situatie verloopt zoals de ouder dat graag ziet/wil, proberen we te ontdekken wat maakt dat de betreffende situatie wel goed gaat. We zoeken dus naar het werkzame element. Vaak heeft de ouder de werkzame elementen al bedacht, maar nog niet in de juiste situatie gebruikt.

De rol van de begeleider is ook adviserend, hierbij gaan we uit van een samenwerking die gebaseerd is op gelijkwaardigheid. PPG geeft ouders zelfinzicht en zo handvatten om situaties anders aan te pakken.

Wij vinden het belangrijk om praktisch en doelgericht te werken, we pakken niet alles tegelijk, door een opvoedingsprobleem op te pakken en te behandelen kan er snel een positief gevoel ontstaan bij de ouder. Hierdoor kan een ouder sneller uit een negatieve spiraal komen, waardoor de situatie sneller positief zou kunnen veranderen.

Vanuit Zorgmanege de Vrijbuiters, is Tessa Vos gespecialiseerd om praktische pedagogische gezinsondersteuning te bieden. Zij is afgestudeerd HBO- pedagoog en heeft zich tijdens haar opleiding bekwaamd in ouderbegeleiding. Tessa is ook werkzaam als pedagogisch medewerker bij de zorgmanege waardoor zij de kinderen ook goed kent.

Zij zal in een 1e gesprek een inschatting maken hoeveel gesprekken nodig zijn, daarna kan er een offerte worden gemaakt voor het zorgkantoor of gemeente. Uiteraard is een eenmalig consult met Tessa ook mogelijk, informeert u bij ons naar de mogelijkheden. Zorgmanege de Vrijbuiters is een erkende zorg- en opvangorganisatie die nauw samenwerkt met gemeenten, zorginstellingen en professionele partners.


Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.