Begeleiding met paarden (BPM)

Het paard als coach

Bij Zorgmanege de Vrijbuiters worden paarden op verschillende manieren ingezet om het contact tussen mens en dier te stimuleren. Een van de manieren is het paard als coach in te zetten bij de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassen. We merken dat de paarden van grote betekenis zijn in de begeleiding. Ze zijn belangrijke hulpbronnen voor het brengen van ontspanning, bewustwording en zelfacceptatie. Binnen de Zorgmanege worden paarden al jarenlang met positieve resultaten ingezet binnen de begeleiding.

Waarom maken we gebruik van paarden?

Paarden zijn kudde- en vluchtdieren en zijn voor hun overleving afhankelijk van een gezonde kudde. Dat maakt dat zij ieder die bij hen in de kudde komt of die met ze samenwerkt van nature scannen en proberen in balans te krijgen. De coach kan het paard als middel gebruiken om inzicht te krijgen in de emoties en gevoelens van de mens.
Dit spiegelen kan om die reden dus goed gebruikt worden als meetinstrument in de begeleiding en behandeling.
Voor de coaching met paarden hoeft er geen ervaring te zijn met het paard, zelfs voor mensen met een angst voor paarden is het een leerzame ervaring. We werken met rustige, speciaal voor deze taak geselecteerde, paarden. Veiligheid staat voorop, de begeleider zorgt altijd voor een veilige en ontspannen setting.

Wie zijn onze coaches?

Naast het paard als coach vindt deze begeleiding of behandeling altijd plaats met een professionele begeleider in mens en dier. Onze begeleiders hebben ruime ervaring in het werken met paarden en hebben veel kennis in het begeleiden van kinderen en volwassenen.

Hoe ziet de sessie eruit?

Het werken met de paarden vindt plaats in de binnenbak of buitenbak van de manege. De oefeningen gebeuren naast het paard (niet er op). Tijdens de oefeningen met de paarden wordt er gelet op de interactie die inzicht geeft in (on)bewuste gevoelens en emoties die van invloed zijn op het dagelijkse functioneren. De coach kan door middel van het paard een spiegel voor houden, waardoor er bewustwording en inzicht ontstaat in het eigen handelen. De sessies zijn gericht op het hier en nu, het contact met het paard en niet op de ervaringen daarbuiten.


Doelen begeleiding

  • Ontspanning;
  • Succeservaringen opdoen;
  • Zelfvertrouwen vergroten;
  • Zelfinzicht ontwikkelen;
  • Acceptatie van de eigen-ik;
  • Sociale vaardigheden vergroten;
  • Executieve functies ontwikkelen en zelfredzaamheid vergroten;
    • o.a. Emotieregulatie, concentratie, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, het vermogen om na te denken voor je iets doet, organiseren en plannen.

Voor aanmelding of verdere informatie kun je terecht op onze website: www.manege-voorst.nl, mailen naar devrijbuiters@manege-voorst.nl of bellen 06-15321588


Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.